ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Обре́тение честны́х моще́й преподо́бного  Се́ргия  Ра́донежского

5 июля (ст.ст.)/18 июля (нов.ст.)

Икона преподобного Сергия, игумена Радонежского, с частицей мощей

Икона преподобного Сергия, игумена Радонежского, с частицей мощей. Храм Рождества Иоанна Предтечи

Тропарь, глас 4-й

Иже доброде́телей подви́жник, я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, на стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней, в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв твои́м ученико́м. Те́мже и всели́ся в тя Пресвяты́й Дух, Его́же де́йствием све́тло укра́шен еси́; но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́й ста́до, е́же собра́л еси́ му́дре, и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́я чад твои́х, Се́ргие, Преподо́бне о́́тче наш.

Ин тропарь, глас 8

От ю́ности восприя́л еси Христа́ в души́ твое́й, Преподо́бне, и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мятежа́ уклони́тися: му́жески в пусты́ню всели́лся еси́, и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния возрасти́л еси́. Тем быв Тро́ице вселе́ние, чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою, и исцеле́ния всем подая́ оби́льно. О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8-й

Христо́вою любо́вию уязви́вся, Преподо́бне, и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довав, вся́кое наслажде́ние плотско́е возненави́дел еси́, и я́ко со́лнце Оте́честву твое́му возсия́л еси́, тем и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя. Помина́й нас чту́щих пресве́тлую па́мять твою́, да зове́м ти: ра́дуйся, Се́ргие богому́дре.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Се́ргие, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва первая преподобному Сергию Радонежскому

О свяще́нная гла́во, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лия име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, гра́дов на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим — утеше́ние, недугу́ющим — исце­ле́ние, па́дшим — возставле́ние, заблу́дшим — на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся — укрепле́ние, благоде́лаю­щим — в дела́х благи́х преспея́ние и благослове́ние, младе́нцем — воспита́ние, ю́ным — наставле́ние, неве́дущим — вразумле́ние, сиро́там и вдови́цам — заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному — благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим — блаже́нное упокое́ние, и вся мы споспеше́ствующими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Сергию Радонежскому

О свяще́нная гла́во, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Се́ргие вели́кий! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́вши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́сты­рю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со А́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Веду́ще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас Всеми́лостивому Бо́гу о по́льзе душ на́ших, и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третия преподобному Сергию Радонежскому

О Небе́снаго граждани́не Иерусали́ма, преподо́бне о́тче Се́ргие! Воззри́ на нас ми́лостиво и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты горе́ на небеси́; мы на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́ не то́лько ме́стом, ели́ко греха́ми свои́ми и беззако́ниями; но к тебе́, я́ко нам сро́дному, прибега́ем и взыва́ем: наста́ви нас ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Сво́йственно есть тебе́, о́тче наш, благоутро́бие и человеколю́бие: на земли́ живу́щу, не о свое́м то́кмо спасе́нии бысть тебе́ попече́ние, но и о всех к тебе́ притека́ющих наставле́ния твоя́ бы́ша тро́стию кни́жника скоропи́сца, на се́рдце ка́ждаго глаго́лы жи́зни начертава́ющего. Не теле́сныя то́кмо врачева́л еси́ боле́зни, но па́че душе́вных врач изя́щный яви́лся еси́; и вся твоя́ свята́я жизнь бысть зерца́лом вся́кия доброде́тели. А́ще то́лик был еси́, свя́тче Бо́жий, на земли́, ко́лик ны́не еси́ на небеси́! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та Непресту́пнаго и в Нем, я́ко в зерца́ле, зри́ши вся на́ша ну́жды и проше́ния; ты водворя́ешися со А́нгелы о еди́ном гре́шнице ка́ющемся ра́дующимися. И человеколю́бие Бо́жие есть, неистощи́мо, и твое́ к Нему́ дерзнове́ние мно́го, не преста́ни о нас вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего мир Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ вои́нствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х деле́х, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. А́ще бо и недосто́йни есмы́ то́ликаго отца́ и хода́тая, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ нам досто́йны чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́. Вся богопросвеще́нная Росси́я, твои́ми чудесы́ испо́лненная и ми́лостями облагоде́тельствованная, испове́дует тя бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́ и и́хже отце́м спомоществова́л еси́, не отри́ни и нас, чад их, стопа́ми их к тебе́ ше́ствующих. Ве́руем, я́ко ду́хом нам сопрису́тствуеши. Иде́же бо есть Госпо́дь, я́коже сло́во Его́ у́чит нас, та́мо и слуга́ Его́ бу́дет. Ты ве́рный еси́ раб Госпо́день, и Бо́гу везде́ су́щу, ты в Нем еси́, и Он в тебе́ есть, па́че же и те́лом с на́ми еси́. Се нетле́нныя и живоно́сныя твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище безце́нное, вручи́ нам чуде́с Бог. Предстоя́ще им, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ их на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менну в ну́ждах на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ нас в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. Па́ству же твою́ духо́вную, тобо́ю со́бранную, не преста́ни управля́ти жезло́м духо́вныя му́дро­сти, подвиза́ющимся помози́, разсла́бленных возста́ви, споспеши́ и́го Христо́во нести́ во благоду́шии и терпе́нии и всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же ты ра́достно во труде́х и подвизе́х ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Рубрики: Тропари

Комментарии отключены.

  • Публикации по месяцам