ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи

25 февраля (ст.ст.)/9 марта (нов.ст.)

Тропарь Предтечи, глас 4

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи

От земли́ возсия́вши, Предте́чева глава́ лучи́ испуща́ет нетле́ния ве́рным исцеле́ний, свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел, до́ле же созыва́ет челове́ческий ро́д единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Кондак Предтечи, глас 6

Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, я́ко шипо́к свяще́ннейший, от земли́ обре́тше, исцеле́ния всегда́ прие́млем, и́бо па́ки, я́коже пре́жде, в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.

Величание

Велича́ем тя, Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, и почита́ем вси́ честны́я твоея́ главы́ обре́тение.

Молитвы Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Комментарии отключены.

  • Публикации по месяцам