ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи 25 февраля (ст.ст.)/9 марта (нов.ст.) Тропарь Предтечи, глас 4 От земли́ возсия́вши, Предте́чева глава́ лучи́ испуща́ет нетле́ния ве́рным исцеле́ний, свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел, до́ле же созыва́ет челове́ческий ро́д единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу. Кондак Предтечи, глас 6 Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти, главу́ твою́, я́ко шипо́к свяще́ннейший, от земли́  Продолжение…

  • Публикации по месяцам