ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Молитва

О, избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче Иоа́нне, Це́ркве Ру́сския столпе́ непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный плод, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче!
Ты во вре́мя гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тельное испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл еси́, и лю́дем ве́рным па́стырь до́брый яви́лся еси́, ду́шу твою́ за Христа́ и Его́ о́вцы полага́я и лю́тыя во́лки дале́че отгоня́я.
Ны́не у́бо призри́ на нас, недосто́йных чад твои́х, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ющих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т согреше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас всегда́ твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́поведи церко́вныя. Бу́ди па́стырем на́шим – пра́вило ве́ры, во́ином – вождь духо́вный, боля́щим – врач изря́дный, печа́льным – уте́шитель, гони́мым – засту́пник, ю́ным – наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник, я́ко да моли́твами твои́ми соблюде́тся в Правосла́вии Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския столпе́ непоколеби́мый,
благоче́стия пра́вило,
жития́ ева́нгельскаго о́бразе,
священному́чениче Иоа́нне,
Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве,
Его́же моли́ усе́рдно,
я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния,
Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии
до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 2:

Восхва́лим, ве́рнии,
изря́днаго во свяще́нницех
и сла́внаго в му́ченицех Иоа́нна,
Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля,
Земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние,
и́же страда́нием Небесе́ достиже́
и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га
спасти́ся душа́м наши́м.

Комментарии отключены.

  • Публикации по месяцам