ХРАМ РОЖДЕСТВА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Молитва

О, до́блественная страстоте́рпице Христо́ва Ани́сия, земли́ на́шея до́брое прозябе́ние, Це́ркве Ру́сския избра́нная дщи! Кто не удиви́тся си́ле Бо́жией, в не́мощи твое́й соверши́вшейся? Ты бо, му́жески враги́ ви́димыя и неви́димыя низложи́вши, заточе́ния и мно́гия му́ки Христа́ ра́ди претерпе́ла еси́ и Ца́рствие Небе́сное насле́довала еси́. Те́мже тя, я́ко благу́ю и ве́рную рабу́ Госпо́дню, досто́йно почита́юще, приле́жно мо́лим: моли́ о нас Всеще́драго Бо́га, да да́рует Це́ркви Росси́йстей благостоя́ние, Оте́честву на́шему мир, лю́дем во благоче́стии преспея́ние, в скорбе́х утеше́ние, в обстоя́ниих по́мощь и заступле́ние, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством земно́е жи́тельство пройде́м и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4:

Благоче́стно в зако́не Госпо́дни пожи́вши,
ве́ру Правосла́вную сохрани́ла еси́
и, терпе́нием гони́тели Це́ркве Ру́сския посрами́вши,
смерть за Христа́ прия́ла еси́,
му́ченице сла́вная Ани́сия,
престо́лу Бо́жию предстоя́щи,
моли́ спасти́ся душа́м наши́м.

Кондак, глас 5:

Я́ко а́гница кро́ткая,
воспи́танная на па́житех Це́ркве Ру́сския,
страстоте́рпице Христо́ва Ани́сия,
посреде́ лю́тых мучи́телей
те́пле моли́лася еси́:
Го́споди, прости́ им,
не ве́дят бо, что творя́т.

Комментарии отключены.

  • Публикации по месяцам